dr inż. Bartosz Ziółko

Bartosz ZiolkoW 2004 roku ukończył z wyróżnieniem studia -Elektronika i Telekomunikacja, ze specjalizacją Systemy TelekomunikacyjnePracę doktorską obronił na Wydziale Informatyki University of York. Od 1 października 2008 roku pracuje na AGH (Katedra Przetwarzania Sygnałów AGH, Wydział Informatyki) zajmując się rozpoznawaniem mowy, przetwarzaniem języka polskiego i silnikami audio do gier komputerowych. Jest członkiem IEEE i ISCA oraz absolwentem programu TOP 500 Innovators na Stanford University. Jest autorem i współautorem dwóch książek i przeszło 80 recenzowanych artykułów w czasopismach i materiałach konferencyjnych oraz rozdziałów w książkach. 

Jest współzałożycielem i prezesem spin-offu - Techmo sp. z o.o., wiceprzewodniczącym rady nadzorczej VoiceFinder sp. z o.o. oraz mentorem Orange Fab. W 2014 roku otrzymał na 3 lata stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2014 roku w Brukseli na targach innowacji Innova 2014 otrzymał złoty medal. Zajmuje się także fotografią.