Alicja Żenczykowska

Alicja ZenczykowskaPracuje dla Transformative Learning Technologies Lab (Stanford University), popularyzującego ideę szkolnych fablabów. W ramach tamtejszego FabLearn prowadziła szkolenia i współorganizowała szereg konferencji międzynarodowych z kształcenia konstrukcjonistycznego (opartego na metodzie projektów i skoncentrowanego na uczniu, z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości poznawczych), przeznaczonych dla edukatorów, badaczy, inżynierów i projektantów. Jako przedstawicielka TLTL na Europę współpracuje m.in. z Centrum Nauki Kopernik.

Ukończyła studia w Polsce (UJ), Kanadzie (Trent) i USA (Stanford) z pogranicza informatyki, kultury, języków, nowych technologii i edukacji.