Karolina Perrin

Karolina PerrinAutorka wielu wystaw interaktywnych, szczególnie pierwszej w Polsce interaktywnej galerii dla najmłodszych „Bzzz!” w Centrum Nauki Kopernik. Ukończyła studia projektowe we Francji i Kanadzie. Od kilku lat regularnie współpracuje z centrami nauki rozwijając nowy format edukacji i twórczości na pograniczu sztuki i technologii - makerspace. Współpracowała z Tinkering Studio z San Francisco i FabLab Grenoble. 

Rozwija i popularyzuje w Krakowie nowoczesną metodologię projektowania partycypacyjnego i design thinking, które umożliwiają tworzenie w dużych interdyscyplinarnych zespołach projektów uwzględniających zróżnicowane doświadczenia użytkowników, w procesie zorientowanym na wprowadzanie pozytywnych zmian społecznych.