Agnieszka Lewonowska-Banach

Agnieszka Lewonowska

Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja w Krakowie – uczestniczyła w jego powstawaniu i zarządza nim od 2003 roku. Wiceprezes Okno Na Świat Spółdzielni Socjalnej w Słopnicach, którą współtworzyła.

Z wyksztalcenia magister pielęgniarstwa, od 1996 roku związana z krakowską psychiatrią środowiskową i ekonomią społeczną. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z zakresu zarządzania małymi i średnimi firmami oraz studiów podyplomowych z ekonomii społecznej. Specjalista w zakresie organizacji pracy w turystyce i hotelarstwie.

Od 1999 roku członek założyciel i skarbnik Stowarzyszenia Na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, a od 2004 roku sekretarz Stowarzyszenia Rodzin Zdrowie Psychiczne. Od 2012 roku Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Osób Chorujących Psychicznie RODZINY. Od 2007 roku pomysłodawca i redaktor naczelna czasopisma dla rodzin osób chorujących psychicznie RODZINY.

Była zaangażowana w tworzenie i rozruch przedsiębiorstwa społecznego Laboratorium Cogito Sp. z o.o. w Krakowie, działając w nim w pierwszym roku działalności jako Wiceprezes Zarządu. Od 2013 roku z ramienia SRP współtworzy Spółdzielnię Socjalną Kobierzyn w Krakowie pełniąc do 2015 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu. Od 2011 roku członek Rady ds. Zdrowia Psychicznego działającej przy Ministerstwie Zdrowia. Od 2015 r. Członek Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.