Anita Parszewska

Anita Parszewska

Wspólnie twórzmy otaczającą nas przestrzeń to codzienne motto Anity Parszewskiej, kierownika projektu Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach PO WER 2014-2020.

Anita Parszewska z sukcesem ukończyła studia na kierunku polityka społeczna na Uniwersytecie Warszawskim, następnie podnosiła swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami, by obecnie zgodnie z posiadanym wykształceniem budować karierę zawodową w obszarze działalności samorządów na szczeblu wojewódzkim.

Od 2013 roku jest współautorką i realizatorką projektów realizowanych w ramach EFS, w tym projektów innowacyjnych. Posiada doświadczenie jako moderator konferencji, seminariów i forów z zakresu tematyki Funduszy Społecznych oraz innowacji społecznych. Od 2016 roku koordynuje prace Małopolskiego Inkubatora Społecznego, inspirując, wspierając i promując nowatorskie rozwiązania w Małopolsce. Doświadczenie współpracy z Innowatorami udowodniło jej, że siła tkwi w zespole - to od niego zależy sukces przedsięwzięcia. Dzięki tematyce, którą podejmuje na co dzień oraz zespołowi współpracowników, praca od wielu lat jest jej pasją.