Magdalena Szczudło

Magdalena Szczudło

Specjalistka ds. innowacji i współpracy międzynarodowej w FRDL MISTiA Kraków, odpowiedzialna za inicjowanie i rozwój projektów z zakresu innowacji w zarządzaniu administracją publiczną, innowacji społecznych, innowacji przedsiębiorczych na obszarach wiejskich, współpracę międzynarodową i pomoc rozwojową.

Z wykształcenia magister nauk politycznych, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego - Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych.

Wieloletnia działaczka organizacji pozarządowych, prezes zarządu Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga Klub Celtycki w Krakowie, trenerka i konsultantka w zakresie projektów społecznych, innowacyjnych, współpracy międzynarodowej. W latach 2004-2014 prowadziła szkolenia i wykłady z zakresu zarządzania projektami i dotacjami m.in dla: Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Jana Pawła II, Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica, Wyższej Szkoły Europejskiej im. J. Tischnera, Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sącza, FRDL MISTiA, Związku Centralnego Dzieła Kolpinga, Kolping Society w Ugandzie, Tanzanii, Ruandzie (dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju dla krajów Afryki). Autorka i współautorka projektów społecznych w ramach programów finansowanych z funduszu europejskich.