Grzegorz Drozd

Grzegorz Drozd

Grzegorz Drozd pracuje w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW).

Swoją działalność merytoryczną koncentruje na innowacjach społecznych i wspieraniu oddolnych idei. Poza ogólnymi kwestiami politycznymi w tym zakresie, zarządza także Europejskim Konkursem Innowacji Społecznych (European Social Innovation Competition) i Platformą Innowacyjnych Wyzwań Społecznych (Social Challenges Innovation Platform).

Odpowiada również za europejską politykę przemysłową, koordynując wysiłki UE na rzecz wdrażania nowej rewolucji przemysłowej. Odpowiada za organizację Europejskiego Dnia Przemysłu i Przemysłowego Okrągłego Stołu pn. Przemysł 2030. W tym kontekście pracuje także nad przyszłością innowacji w pracy i miejscu pracy. Wcześniej pracował w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie i zajmował się MŚP i polityką przemysłową.