Paweł Kulon

Paweł Kulon

Jest dyrektorem naczelnym Fundacji Wspierającej #OMGKRK pracującym nad misją budowy światowej klasy ekosystemu innowacji w Krakowie. Dzięki dopasowaniu zaangażowanej społeczności internetowej do dynamicznego kalendarza wydarzeń w całym Krakowie, Fundacja Wspierająca #OMGKRK stara się inspirować i edukować kolejne pokolenie przedsiębiorców i twórców wykorzystujących moc przykładu.

Paweł Kulon jest zainteresowany wykorzystaniem nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych nie tylko w biznesie i handlu, ale także w tworzeniu szczęśliwszego i zdrowszego życia i społeczności. Jest absolwentem DePaul University w Chicago, gdzie studiował stosunki międzynarodowe.