Aleksandra Maciejewicz

Aleksandra Maciejewicz

Prawnik, współzałożycielka LAWMORE, aplikantka rzecznikowska i członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Wykłada prawo własności intelektualnej na uczelniach w Warszawie i Gdańsku.

Specjalizuje się w zarządzaniu i komercjalizacji własności intelektualnej oraz w transferze technologii. W tym też zakresie udziela wsparcia w programach akceleracyjnych i inkubatorach przedsiębiorczości.