dr inż. Magdalena Wojnarowska

dr inż. Magdalena Wojnarowska

Adiunkt w Katedrze Technologii i Ekologii Wyrobów na Wydziale Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; dr inż. nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa; doktorat z wyróżnieniem. V-ce dyrektor Centrum Badań Jakości i Bezpieczeństwa Produktów.

Ukończyła studia podyplomowe: menedżer badań naukowych i prac rozwojowych. Ekspert w wyborze projektów do dofinansowania ze środków UE z zakresu ochrony środowiska. Reprezentant Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Koordynator projektu ekologicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wykonawca oraz kierownik projektów badawczych finansowanych ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, grantu na Badania Młodych Naukowców (BMN) oraz Uczestników Studiów Doktoranckich. Kierownik projektu badawczego Ocena uciążliwości zapachowej obiektów MPWiK w rejonie Płaszowa. Uczestniczka projektu Challenges of Sustainable Development, zorganizowanego przez Sendzimir Foundation, University of Florida, Akademię Górniczo-Hutniczą, Polish Environmental Partnership Foundation.

Autorka licznych publikacji z zakresu zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji, LCA, zintegrowanej polityki produktowej, ekoprojektowania. Uczestniczyła w licznych konferencjach o zasięgu międzynarodowym, jak i krajowym.